11am
  • GNT
  • LNC2
Seminar
Neuro-PSL seminar series

ENS, salle des Actes, 45 rue d'ulm, 75005 Paris

12pm
  • GNT
  • LNC2
11am
  • LNC2
Seminar
nEuro-economics seminar series

ENS, amphitheater Jaurès, 29 rue d'Ulm, 75005 Paris

12am
  • LNC2
Seminar
IBENS-DEC seminar series

ENS, Salle Jaurès bâtiment Jaurès, 29 rue d'Ulm, 75005 Paris

11am-12:30
  • LNC2
4pm-5pm
  • LSP
  • LSCP
  • LNC2
Seminar
The CogAI Seminar

GoToMeeting