11h30-13h
Colloquium du DEC
Ian Roberts:

Langevin

11h30-13h
Colloquium du DEC
Daniel Salzman (Columbia University)

Langevin

11h30-13h
Colloquium du DEC
I.E.J. Douven (University of Groningen)

Langevin

11h30-13h
Colloquium du DEC
Chris Templeton (University of St Andrews)

Langevin

11h30-13h
11h30-13h
Colloquium du DEC
Luigi Rizzi (University of Geneva, University of Siena)

Langevin

12h00-13h30
Colloquium du DEC
Susan Carey (Harvard)

Salle 235A

12h-13h30
Colloquium du DEC
Sudha Arunachalam

Salle 235A

Share